T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

                                               
 
Bulunduğunuz Yer: Mevzuat ve Yayınlar  >>   İlçe Stratejik Planı


 İlçe Stratejik Planı
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

GİRİŞ

Stratejik Plan, kurumların orta ve uzun vadeli amaçlarının, temel ilke ve politikalarının, hedef ve önceliklerinin ve bunlara ulaşmak için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesini ve bunlara ilişkin kaynak dağılımının gerçekleştirilmesini gerektirir. Avrupa Birliği uyum sürecindeki Ülkemizde kamu yönetiminin etkinlik düzeyinin yükseltilmesi için önemli bir araç olarak görülen stratejik planlamaya ilişkin düzenlemeler mevzuatla yapılmıştır.

Stratejik planlamanın uygulama sahasını ve şekillerini belirlemek için gerekli mevzuatın temelini 24 Aralık 2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmaktadır. Söz konusu Kanunda, 22.12.2005 tarih ve 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca yapılan değişiklik ile kamu kurum ve kuruluşları performans esaslı bütçeleme sistemi içinde stratejik plan hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır.

Katılımcılığın esas olduğu stratejik planlama anlayışı doğrultusunda Kaymakamlık Stratejik Planı kurumun en alt kademesinden en üst kademesine fikirlerin olgunlaşması ve üst kademenin fikirlerinin alt kademelere yansıması şeklinde karşılıklı etkileşimin hakim olduğu bir süreçle hazırlanmıştır. Ayrıca durum analizi aşamasında paydaşların Kaymakamlıktan beklentileri de tespit edilmiş, bunların stratejik planlama sürecinde yürütülen çalışmalarda göz önünde bulundurulması için raporlamaya özen gösterilmiş ve sonuçları stratejik plana yansıtılmıştır.

  1. AMAÇ

Avrupa Birliğine uyum sürecinde yönetimin her alanında, çok önemli değişimlerin yaşandığı çağdaş dünyanın ayrılmaz bir parçası olan ülkemizin bu süreçten kopmaması ve bu gelişmelere paralel bir dönüşümün içinde olması ihtiyacından doğmuştur. Planın yapılmasındaki temel amaç, vatandaşımızı zaman kaybına, gereksiz masrafa, bezginliğe ve yorgunluğa sevk eden; çağdaş hizmet standartlarının gerisinde kalan, ürettiği hizmeti sunarken vatandaşın ihtiyacı yerine kendi hiyerarşik mantığını ve ihtiyaçlarını esas alan “Bürokratik Yönetim Kültürü” anlayışını değiştirerek bunun yerine, “Vatandaş Odaklı Kamu Hizmeti Kültürü” nü anlayışını yerleştirmektir.

2.1. KAPSAM

Çandır Kaymakamlığı tarafından hazırlanan bu plan, Çandır Kaymakamlığı ve genel idare içerisinde yer alan bağlı birimlerinde uygulanacaktır. Yerel yönetimler ve askeri kuruluş planın kapsamı dışındadır.

3.1. DURUM ANALİZİ

Durum Analizinde, Kaymakamlığın gerek insan kaynakları gerekse altyapı ve teknolojik kaynakları ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiş ve Kaymakamlığın mevcut durumu ortaya konularak İç ve Dış Paydaş Analizi            yapılmıştır.

3.1.1. İç Paydaş Analizi        

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü: İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünde şu an 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 1 hizmetli olmak üzere toplam 2 personel bulunmaktadır. Personel eğitim durumları ise 1 ortaokul ve 1 lisans mezunudur. Müdürlüğün halihazırda bir Yazı İşleri Müdürü, bir Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve bir de Bilgisayar İşletmenine İhtiyacı vardır. Kurum 1 müdür ve 1 çalışma odası ve ortak bir arşivle ayrıca 3 bilgisayar, 3 yazıcı, 1 fotokopi makinesi, 1 faks ve 1 telefonla Çandır Kaymakamlığı Hükümet Konağı binasının 3. katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

            İlçe Özel İdare Müdürlüğü: İlçe Özel İdare Müdürlüğünde şu an sadece Özel İdare Müdürü bulunmaktadır. Personel eğitim durumu ise lisans mezunudur. Kurumun halihazırda bir Memur İhtiyacı vardır. Kurum 1 müdür odasıyla ayrıca 1 bilgisayar, 1 yazıcı, 1 fotokopi makinesi, 1 faks ve 1 telefonla Çandır Kaymakamlığı Hükümet Konağı binasının 3. katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şu an 1 İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili, 1 Şube Müdür Vekili, 2 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 2 Destek Personeli, 2 Hizmetli ve 1 Mebbis personeli olmak üzere toplam 9 personel bulunmaktadır. Personel eğitim durumları ise bir ilkokul, 1 ortaokul, 3 lise ve 4 lisans mezunudur. Müdürlüğe bağlı 1 Anaokulu, 3 İlkokul, 2 Ortaokul, 2 Lise, 1 Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan toplam 70 öğretmen ve idareci vardır. Kurumun halihazırda 4 memura İhtiyacı vardır. Kurum 1 müdür, 1 şube müdürü, 1 arşiv, 2 çalışma odasıyla ayrıca 8 bilgisayar, 7 yazıcı, 1 fotokopi makinesi, 1 faks ve 1 telefonla Çandır Kaymakamlığı Hükümet Konağı binasının 3. katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

            İlçe Malmüdürlüğü: İlçe Malmüdürlüğünde şu an 1 Malmüdür Vekili, 2 Gelir Uzmanı, 1 Gelir Uzman Yardımcısı, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 1 İşçi olmak üzere toplam 6 personel bulunmaktadır. Personel eğitim durumları ise 2 lise ve 4 lisans mezunudur. Müdürlük bünyesinde Gelir Servisi, Milli Emlak Servisi, Muhasebe Servisi ve Vezne bulunmaktadır. Kurumun halihazırda 1 Vezne ve 1 Milli Emlak Memuru olmak üzere toplam 2 memura İhtiyacı vardır. Kurum 1 müdür, 1 muhasebe, 1 milli emlak, 1 vezne odası ve gelir servisiyle ayrıca 8 bilgisayar, 5 yazıcı, 2 fotokopi makinesi, 1 faks ve 4 telefonla Çandır Kaymakamlığı Hükümet Konağı binasının 2. katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

            İlçe Nüfus Müdürlüğü: İlçe Nüfus Müdürlüğünde şu an 1 Nüfus Müdürü, 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olmak üzere toplam 4 personel bulunmaktadır. Personel eğitim durumları ise 1 lise ve 3 lisans mezunudur. Kurumun halihazırda 1 hizmetliye İhtiyacı vardır. Kurum 1 müdür,1 arşiv ve 1 çalışma odasıyla ayrıca 7 bilgisayar, 3 yazıcı, 1 telefonla Çandır Kaymakamlığı Hükümet Konağı binasının 2. katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

            İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü: İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde şu an 1 Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü, 1 Veteriner Hekim, 2 Ziraat Mühendisi, 2 Ziraat Teknikeri, 2 Tarım İşçisi olmak üzere toplam 8 personel bulunmaktadır. Personel eğitim durumları ise 1 ilkokul, 1 ortaokul, 6 lisans mezunudur. Kurum 1 müdür,1 veteriner, 1 çalışma, 1 arşiv ve 1 hizmetli odasıyla ayrıca 2 Araç, 7 bilgisayar, 4 yazıcı, 1 fotokopi makinesi, 1 faks ve 1 telefonla Çandır Kaymakamlığı Hükümet Konağı binasının 2. katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

            İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı: İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında şu an 1 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı Hizmet Görevlisi olmak üzere toplam 4 personel bulunmaktadır. Personel eğitim durumları ise 2 lise, 1 ön lisans ve 1 yüksek lisans mezunudur. Kurum 1 müdür, 1 çalışma odası ve zemin katta 1 hizmet bürosuyla ayrıca 2 Araç, 4 bilgisayar, 4 yazıcı, 2 fotokopi makinesi ve 1 telefonla Çandır Kaymakamlığı Hükümet Konağı binasının 2. katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

            İlçe Müftülüğü: İlçe Müftülüğünde şu an 1 İlçe Müftüsü, 1 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 1 Şoför, 1 Hizmetli olmak üzere toplam 4 personel bulunmaktadır. Personel eğitim durumları ise 1 ortaokul,1 lise, 1 lisans, 1 yüksek lisans mezunudur. Müftülüğümüze bağlı 12 camii ve 1 kuran kursunda görev yapan toplam 17 İmam hatip, müezzin kayyım ve kuran kursu öğreticisi vardır. Kurum 1 müdür ve 1 çalışma odasıyla ayrıca 1 Araç, 3 bilgisayar, 2 yazıcı, 1 fotokopi makinesi, 1 faks ve 1 telefonla Çandır Kaymakamlığı Hükümet Konağı binasının 1. katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

            İlçe Tapu Müdürlüğü: İlçe Tapu Müdürlüğünde şu an 1 Tapu Müdür Vekili, 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Hizmetli olmak üzere toplam 3 personel bulunmaktadır. Personel eğitim durumları ise 2 lise, 1 lisans mezunudur. Kurum 1 müdür, 1 çalışma odası ve 1 arşivle ayrıca 4 bilgisayar, 3 yazıcı,1 faks, 1 fotokopi makinesi ve 4 telefonla Çandır Kaymakamlığı Hükümet Konağı binasının Zemin katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

            İlçe Emniyet Amirliği: İlçe Emniyet Amirliğinde şu an 1 Emniyet Amiri, 1 Komiser Yardımcısı, 15 Polis Memuru olmak üzere toplam 17 personel bulunmaktadır. Personel eğitim durumları ise 1 lise, 16 lisans mezunudur. Kurum 1 Amir odası, 1 Komiser Yardımcısı, 1 Bürolar Amir, 2 Emniyet birimi, 3 Polis Merkezi, 2 nezaret,  1 arşiv odalarıyla ve yeterli fiziksel kaynaklarıyla Çandır Kaymakamlığı Hükümet Konağı binasının zemin katında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

            İlçe Sağlık Grup Başkanlığı: İlçe Sağlık Grup Başkanlığı bünyesinde şu an 4 doktor, 2 aile hekimi, 1 diş tabibi, 11 hastane müdürü, 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 5 ebe, 3 Acil Tıp Teknisyeni, 1 laborant, 2 Röntgenci, 1 Şoför, 2 Sağlık Memuru, 2 Hizmetli, 2 aile sağlığı elemanı olmak üzere toplam 26 personel bulunmaktadır. Personel eğitim durumları ise 3 ortaokul, 10 lise, 5 ön lisans ve 8 lisans mezunudur. Kurum 1 Başhekim, 1 Müdür, 2 Aile Hekimi, 1 Acil müdahale, 1 bilgi işlem, 1 yemekhane, 1 morg, 1 Diş Hekimi, 1 Laboratuar, 1 Röntgen, 1 Morg, 1 Müşahede (3 yataklı), 1 Yazı İşleri odasıyla ayrıca 2 Ambulans, 3 hizmet aracı, 14 bilgisayar, 6 yazıcı, 2 faks, 1 fotokopi makinesi, 1 tarayıcı ve 12 telefonla Çandır Hastanesi binasında vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Muhtarlıklar: İlçede 8 Mahalle Muhtarı ve 4 Köy Muhtarı olmak üzere toplam 12 muhtarlık bulunmaktadır.

            3.1.2. Dış Paydaş Analizi

 • Hükümet (Başbakanlık ve Bakanlıklar)

 • Yozgat Valiliği

 • Kamu İhale Kurumu

 • Üniversiteler

 • İlçe Belediye Başkanlığı

 • Siyasi Partiler

 • Sivil Toplum Örgütleri

 • Banka

 • İlçe Seçim Kurulu

 • Halk Kütüphaneleri

 • Kooperatifler

 • Esnaf ve Sanatkarlar Odası

 • Firmalar ve Özel Şirketler

 • Hayırseverler

 • Üniversiteler

 • Siyasi Partiler

 • Müteşebbisler

 • İlçe Halkı

  3.1.3 Paydaşların Etki Önem Matrisi

Paydaş Adı

P

Önem

Neden Paydaş

Bizi Etkileme Derecesi

 

Taleplerine Verilen Önem

 

Sonuç

 

İç-Dış

Hizmet Alan

Temel Ortak

Stratejik Ortak

Tedarikçi

 

Bankalar

D

X

 

 

 

Kurum Çalışmalarına Hizmet

3

3

İzle-Gözet

 

Çandır Belediyesi

D

 

 

X

X

Kurum Çalışmalarına Dolaylı Destek

3

3

Birlikte Çalış,Çalışmalara Dahil Et

 

Çandır İlçe Müftülüğü

İ

X

X

 

 

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

3

4

İzle-Birlikte Çalış

 

Yozgat Valiliği

D

 

X

 

X

İl İdaremiz

5

5

Bilgilendir-Birlikte Çalış

 

Hükümet(Başbakanlık ve Bakanlıklar)

D

 

X

 

X

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

5

5

Bilgilendir-İzle-Birlikte Çalış

 

İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

İ

 

X

 

X

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

3

4

İzle-Birlikte Çalış

 

İlçe Özel İdaresi

İ

X

X

 

X

Hizmet Üreten Alan, Temel Ortak

4

4

İzle-Birlikte Çalış

 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası

D

 

 

 

X

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

2

2

İzle-Çalışmalara Dahil Et

 

Halk Kütüphanesi

İ

 

X

 

 

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

2

2

İzle-Gözet

İlçe Sağlık Grup Bşk.

İ

X

X

 

 

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

3

3

İzle-Birlikte Çalış

Hayırseverler

D

 

 

X

X

İşbirliği içerisinde olmamız gereken, Tedarikçi

3

4

İzle-Birlikte Çalış

İlçe Emniyet Müdürlüğü

İ

X

X

 

 

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

4

4

İzle-Birlikte Çalış

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İ

X

X

 

 

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

4

4

Bilgilendir-Birlikte Çalış

İlçe Seçim Kurulu

D

X

 

X

X

Hizmet Alan, Stratejik Ortak

3

4

İzle-Birlikte Çalış

Mal  Müdürlüğü

İ

X

X

 

 

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

4

4

İzle-Birlikte Çalış

Muhtarlıklar

İ

 

X

 

X

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

4

4

İzle-Gözet

İlçe Nüfus Müdürlüğü

İ

X

X

 

 

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

4

4

İzle-Birlikte Çalış

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

İ

X

X

 

X

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

4

5

İzle-Birlikte Çalış

İlçe Tapu Müdürlüğü

İ

X

X

 

 

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

4

4

İzle -Birlikte Çalış

İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müd.

İ

X

X

 

 

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

4

4

İzle-Birlikte Çalış

İlçe Jandarma Komutanlığı

İ

X

 

X

 

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

4

4

İzle-Birlikte Çalış

Kamu İhale Kurumu

D

 

 

X

X

Tedarikçi,Stratejik Ortak

3

3

İzle-Birlikte Çalış

Üniversiteler

D

 

 

X

X

Tedarikçi,Stratejik Ortak

3

3

Bilgilendir-Birlikte Çalış

Siyasi Partiler

D

 

 

 

 

İhtiyaç Halinde Çalışmalara Dahil Edilecek Kurum

2

2

Çalışmalara Dahil Et

Sivil Toplum Örgütleri

D

 

 

X

 

İşbirliği içerisinde Çalışılan kurum

2

2

İzle-Gözet

Kooperatifler

D

 

 

 

X

Tedarikçi

2

2

Bilgilendir-Birlikte Çalış

Hayırseverler

D

 

 

 

X

Tedarikçi

3

3

İzle,Birlikte Çalış

Müteşebbisler

D

 

 

X

X

Tedarikçi,Stratejik Ortak

2

2

İzle,Birlikte Çalış

İlçe Halkı

D

X

X

 

 

Hizmet Alan,Temel Ortak

5

5

İzle,Gözet

*Önem derecesi çok önemliden daha az önemliye sayı olarak 5,4,3,2,1 şeklindedir.

 

4.1. ÇANDIR KAYMAKAMLIĞI SWOT ANALİZİ

Çandır Kaymakamlığının iç yapısının güçlü ve zayıf yönleri ile görev yaptığı ortamdan kaynaklanan fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesinde; ilçe idare şube başkanları (yazı işleri müdürü, özel idare müdürü, mal müdürü, sağlık grup başkanı, tarım ilçe müdürü, milli eğitim müdürü, tapu sicil müdürü, İlçe emniyet amiri, ilçe jandarma komutanı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı görevlisi ) ile ilçedeki sivil toplum örgütlerinin ve bazı muhtarların katılımıyla yapılan toplantıda beyin fırtınası yöntemiyle gerçekleştirilen SWOT analizi kullanılmıştır. Ayrıca halkın kamu kurumlarına bakış açısını ortaya koyabilmek için görüşme ve gözlem yöntemi de kullanılmıştır.

Bir birimin güçlü ve zayıf yönlerinin, fırsat ve tehditlerinin tanımlanması yeterli değildir. SWOT analizine başvurulmasında, zayıf yönlerden ve tehditlerden sakınılması veya bunların azaltılması gerekmektedir. Zayıf yönler, güçlü yönlere dönüştürülebilecek bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Benzer şekilde, tehditler fırsatlara dönüştürülmeye çalışılmalıdır. Son olarak, güçlü yönler ile fırsatlar birimin potansiyelinin gerçekleştirilmesi yönünde eşleştirilmelidir. Bu doğrultuda SWOT analizi ışığında TOWS matrisi hazırlanmış ve bunun kurum için kaldıraç etkisi yapacağı öngörülmüştür.

   1.  Fırsatlar

 • İlçemizin Kayseri İline yakın olması iş gücü ve pazara yakınlık ve  Yozgat iline bağlı olmasından dolayı Kalkınmada öncelikli bölge statüsü bir arada düşünüldüğünde sanayi yatırımlarını hızlandıracaktır.

 • İlçemizde halen faaliyette bulunan çok programlı lisenin çocuk gelişimi bölümünde nitelikli ara insan gücü yetiştirme imkanının olması önemli bir fırsattır.

 • İlçemiz bölge içerisinde arıcılık faaliyeti konusunda potansiyele sahiptir.

 • İlçemi bölge içerisinde süt üretimi konusunda önemli bir yere sahiptir.

 • İlçemizde yaptırılacak olan erkek öğrenci yurdu eğitim konusunda önemli bir fırsat olacaktır.

 • İlçemizin az gelişmişliğinin ulusal ve uluslar arası kaynaklı projelerle giderilebilecek olması.

 • Yurt dışında çalışan Çandırlıların ekonomik anlamda ilçeye fayda sağlamaları.

 • Yozgat’ın bürokratik güç ve kapasitesinin Çandır’ın eğitimine yönlendirilebilecek olması.

 • AB projeleri ve diğer projeler.

 • İlçemiz insanlarının devlete olan güçlü bağlılığının eğitim alanında motivasyon artırıcı bir unsur haline getirilebilecek olması.

   1.  Tehditler

 • İlçemiz çiftçi sayısı bakımından bölge içerisinde en az olan ilçelerden biridir. Ayrıca ekilen tarla alanı konusunda en düşük bölgedir.

 • İlçemiz bölge içerisinde et üretimi konusunda geri kalmış durumdadır.

 • Kamu kurumlarındaki  personel eksikliklerinin giderilmesi vatandaşlarımız açısından önem arz etmektedir.

 • İlçe halkının sosyo-ekonomik durumlarının yetersizliği.

 • Kırsal nüfus oranının fazla olması.

 • Sosyal alanların yetersizliği.

 • Aile bütünlüğünün bozulması.

 • Göç oranının fazlalığı.

 • Girişimciliğin gelişmemiş olması.

 • Zararlı alışkanlıkların yaygınlaşıyor olması.

 • Sivil Toplum Kuruluşlarından yeterli desteğin sağlanamaması.

 • Teknolojinin yanlış kullanımı, internet bağımlılığı.

 • Paydaş katılımının yeterli düzeyde olmayışı.

   1.  Güçlü Yönler

 • İlçemizin emniyet ve asayiş acısından sorunsuz ve güvenli bir ortamın olması İlçemizi yerleşim ve yatırımlar için cazip hale getirmektedir.

 • Resmi kurumların, bina ve yerleşimle ilgili sorunları yoktur.

 • Kurumların telefon, faks, bilgisayar vb. ihtiyaçları karşılanmış durumdadır.

 • Vatandaşlara yönelik ilan ve bilgilendirme, belgelerin onaylanması, taşınmaz mal zilyetliğinin korunması, ruhsatlar, vergi, nüfus ve tüketicinin korunmasıyla ilgili işler grubunda iş yükü, başvuru açısından az veya personel durumuna göre dengelidir.

 • İlçe nüfusunun az olması nedeniyle bürokratik işlemlerin hızlı ve kolay olması.

 • Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan altyapının büyük ölçüde sağlanmış olması.

 • Belirlenen sorunlara yönelik olarak projelerin geliştirilmiş ve geliştiriliyor olması.

 • İlçemizin coğrafi konumu olarak gelişmiş bölgeleri yakın olması.

   1. Zayıf Yönler

 • Kamu hizmetlerinin görülmesinde personel açısından işin yapılıyor, hizmetin görülüyor olması ön plandadır. Kamu hizmetlerinin sunumunda hız, kalite, verimlilik, etkililik gibi kavramlar kamu personeli tarafından kendiliğinden benimsenmiş kavramlar değildir.

 • 1990 yılında ilçe statüsüne kavuşmasına rağmen, vatandaşlarda şehircilik anlayışı istenen düzeye ulaşmamıştır.

 • Kayseri iline yakın olması nedeniyle ilçede ticari ve sosyal faaliyet yeterli düzeyde değildir.

 • Sivil toplum örgütlerinin yeterli sayıda ve etkin bir seviyede olmayışı yönetime katılımın zayıf olması sonucunu doğurmuştur.

 • Bakım ve muhtaçlık belgelerinin verilmesinden ve sosyal yardımlardan önce belge veya yardım isteyen kişinin ekonomik, mali ve sosyal durumu hakkında araştırma yapılması gereklidir. Muhtaçlık ve bakım belgesi isteyen kişiler, mahalle / köy muhtarlığı, nüfus müdürlüğü, mal müdürlüğü, belediye emlak müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğü, tarım müdürlüğü, sağlık kuruluşları, meslek odaları, sosyal güvenlik kuruluşları, bankalar, emniyet ve jandarma birimlerince yapılacak araştırmayı tamamlatmak zorundadır. Aynı araştırma kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer ile halen oturmakta olduğu yerin bağlı olduğu ilçe ve ilçenin bağlı olduğu illerde tekrarlanır. Bu araştırma işlemleri vatandaşların resmi dairelere gitmek için zaman ve para harcamalarına, hasta, sakat, yaşlı olan vatandaşlar için bedensel zorluklara neden olmaktadır. Başka il ve ilçelerden posta yoluyla sorulan bilgilere yanıt süresi çok uzun olmaktadır. Bu nedenle ilçede oturan ve ilçe nüfusuna kayıtlı kişilerin araştırma ve karar işlemleri ortalama on gün, ilçede oturmakla beraber başka yer nüfusuna kayıtlı olanların işlemleri ortalama yirmi beş gün sürmektedir. Araştırmaların uzaması durumunda vatandaşlar tedavi ve yardımlardan zamanında yararlanamamaktadır.

 • İlçe genelinde sosyal faaliyet alanlarının yetersiz oluşu ilçe halkı ve dışarıdan gelenler için cazibe oluşturmaması.

 • İlçemizde istihdam alanlarının yetersiz olması işsizlik oranlarını arttırmakta ve göç olayını fazlalaştırmaktadır.

 

SWOT Analizinden Üretilen  TOWS Matrisi

                

                   İÇ ETKENLER

 

 

 

 

 

 

 

 

DIŞ ETKENLER

 

GÜÇLÜ YÖNLER (G)

 

G1- Sorunsuz olma ve güvenilirlik

G2-Fiziksel kaynakların yeterli olması

G3- İş yükünün az olması

G4- Eğitim altyapısı

G5-Bürokratik işlemlerim hızlı olması

G6- Gelişmiş bölgelere yakınlık

 

ZAYIF YÖNLER (Z)

 

Z1- Şehirciliğin gelişmemesi

Z2- Büyük kentlere yakınlık

Z3-Sosyal faaliyet alanının yetersizliği

Z4- İstihdam ve göç sorunu

Z5-Ticari ve sosyal faaliyetlerin yetersizliği

 

FIRSATLAR (F)

 

F1- İş gücü ve pazara yakınlık

F2- Nitelikli insan gücü yetiştirme

F3-Arıcılık, süt üretimi potansiyeli

F4- AB projeleri ve diğer projeler

F5-Yozgat'ın bürokratik güç ve kapasitesi

F6- Devlete olan bağlılık

 

FG Stratejileri

 

1- Dışarıdan yatırımlar için tercih edilebilir olma (F1,G5,G4)

2- Üretim çeşitliliğini arttırabilme (F3,G5)

3- Eğitim alanında yeni projeler yapılabilmesi (F2,G4)

4- Kamu işlerinin sorunsuz ve etkin yapılabilmesi (F6,G2,G3)

 

ZF Stratejileri

 

1- Kırsalda yeni iş sahaları oluşturabilme (Z1,F3)

2- Yeni sosyal alanların yapılabilmesi (Z3,F4,F5)

3-Yeni projelerle sosyal faaliyet ve ekonomiyi canlandırma (Z3,Z4,Z5,F1,F4)

 

TEHDİTLER (T)

 

T1- Çiftçi ve ekilen arazinin azlığı

T2- Personel eksiklikleri

T3-Sosyo-ekonomik durumun yetersizliği

T4- Aile bütünlüğünün bozulması

T5- Zararlı alışkanlıklar

T6-Sivil toplum kuruluşlarının yetersizliği

 

 

 

TG Stratejileri

 

1- Gerekli eğitimle vatandaşların bilinçlendirilmesi (T4,T5,G4)

2- Kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesi (T1,T3,G5)

3- Dışarıdan gelecek personel için tercih edilebilir olması (T2,G1,G5)

 

 

ZT Stratejileri

 

1- Yeni sosyal faaliyet alanlarıyla zararlı alışkanlıkların yok edilmesi (Z3,T5)

2- Bulunduğu konumun avantajını kullanarak personel ihtiyacını giderme (Z2,T2)

3-Yeni istihdam alanlarıyla ekonomik durumun düzenlenmesi ve aile bütünlüğünün korunması (Z4,T3,T4)

 

5.1. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER BİLDİRİMLERİ

   1. Misyon

              Kişi ve kuruluşlara yönelik, başta eğitim, sağlık, tarım, çevre alanlarında olmak üzere yasalarla belirlenen tüm kamu hizmetlerini, katılımcılık, etkinlik, saydamlık, hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde yürütmek; ilçenin kaynaklarının bir plan dahilinde, rasyonel biçimde dağıtımını ve kullanımını sağlayarak halkın yaşam kalitesini ve ilçenin refah düzeyini yükseltmektir.

   1. Vizyon

            Klasik yönetim ve yöneticilik anlayışı terk edilerek, yönetişim ve liderlik ön plana çıkarılacak ve çağdaş, güvenilir, yerinden yönetim anlayışını yerleştirmiş, kır-kent arasındaki farklılıkları en aza indiren, hizmet sunumunda kaliteyi esas alan;

• Dinamik,

• İnsan Odaklı

• Öngörülü,

• İhtiyaçlara duyarlı, bir kurum olmaktır.

   1. Temel Değerler Bildirimi

                  Anayasaya ve Hukuka Bağlılık: Bütün kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, Atatürk ilke ve inkılâplarına, anayasaya, devletin anayasada gösterilen temel niteliklerine, yasalara ve düzenleyici kurallara uygun hareket edilmesi esastır.

              Tarafsızlık ve Eşitlik: Kamu hizmetleri yürütülürken, dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, kişisel ilişki ve benzeri nedenlerle vatandaşlar arasında ayrım yapılmayacak, aynı durumda olanlara aynı biçimde davranılacak; siyasi veya kişisel çıkarlar doğrultusunda hareket edilmeyecektir.

            Verimlilik ve Tasarruf: Kamu hizmetlerinin sadece yapılıyor olması değil, en azmasrafla yapılıyor olması ve mevcut kaynaklarla daha çok hizmet üretilmesi esastır.

            İnsan Haklarına Saygı: Kamu kurumlarında vatandaşların işleri görülürken, insanlık onuruyla bağdaşmayan söz ve eylemlerden kaçınılması, kamu görevlilerinin de vatandaşlardan gelecek bu tür davranışlara karşı korunması sağlanacaktır.            

            Yeniliklere Açıklık: Kamu kurumları, yöneticiler ve her düzeyde çalışanlar, kamuyönetimi alanındaki bilimsel, teknolojik, demokratik ve toplumsal nitelikli değişimleri öğrenmeye, anlamaya ve uygulamaya açık ve istekli olmalıdır. Aynı zamanda vatandaşların da  yeniliklere açık olması yönünde aydınlatıcı çalışmalar yapılmalıdır. 

           
Kalite: Kamu hizmetleri, vatandaşların ihtiyaçlarını tam ve gerektiği gibikarşılayacak biçimde; yerinde ve zamanında; tatmin edici çoklukta ve nitelikte yürütülmelidir.    

           Mesleki Yetkinlik: Üstün kalitede hizmet sunulabilmesi; yaratıcı ve çok yönlü düşünen; ekip çalışmasına ve işbirliğine yatkın; mesleğindeki her türlü değişme  ve gelişmeyi izleyen ve uygulayan; kişisel alanda sürekli ilerlemeyi hedeflemiş ve yeteneklerini yönetime ve hizmetlere yansıtabilen kamu görevlileriyle mümkün olacaktır.

            Katılım, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik: Kamu hizmetleriyle ilgili karar alma ve uygulama süreçlerinin vatandaşların örgütlü ve örgütsüz katılımına açık hale getirilmesi; gereksiz gizliliğin ortadan kaldırılarak bütün işlem ve eylemlerde açıklığın sağlanması esas olmalıdır.

 6.1. AMAÇ VE HEDEFLER

  6.1.1. Amaç ve Hedeflere İlişkin Stratejiler

              Çandır Kaymakamlığının stratejik amaçları ve hedefleri, bir öncelik sıralaması anlamına gelmemekle birlikte, başlıklar halinde belirtilmiştir.

              Stratejik Amaç 1: Çandır Kaymakamlığı’nın genel iş yürütümü kapsamında bulunan hizmetlerin sunulmasında, hız, kalite, verimlilik ve etkinlik sağlanacaktır.

              Hedef: Bütün dilekçelere en geç 15 gün içinde yazılı olarak yanıt verilecektir.

              Hedef: Genel Sağlık Sigortası, sağlık cüzdanı, her türlü muhtaçlık ve bakım belgesi talepleri en geç 7 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

              Hedef: SYDV’ na yapılacak ayni ve nakdi her türlü yardım talepleri en geç 7 gün içinde sonuçlandırılarak, 10 gün içinde yerine ulaştırılacaktır.

              Hedef: Fakir ve muhtaç durumda bulunduğu anlaşılan bütün vatandaşlara mutlaka yardım ulaştırılacaktır. Fakirlik ve muhtaçlığı nedeniyle evsiz, düzenli beslenemeyen, sağlık hizmetinden yararlanamayan veya çocuklarının eğitimini sürdüremeyen tek bir vatandaş kalmayacaktır.

              Hedef: Av teskeresi, yivsiz av tüfeği sahiplik belgesi, diğer ruhsat talepleri 7 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

              Hedef: Nüfus işlemleri 10 dakikada bitirilecektir.

              Hedef: Tapu işlemleri en geç 2 saat içinde sonuçlandırılacaktır.

              Hedef: Tıbben aşılanması gereken bütün yaş gruplarındaki çocuklara ulaşılarak, aşılama döneminde, tamamının aşılanması sağlanacaktır.

              Hedef: İlçedeki bütün gebelerin periyodik takipleri sağlık personeli eliyle yapılacak, bu kişilerin mutlaka sağlık kuruluşlarında ve sağlık personeli yardımıyla doğum yapmaları sağlanacaktır.

              Hedef: Polikliniklerin açık olduğu gün ve saatler içerisinde muayene olmak için başvuran bütün vatandaşların muayenesi aynı gün tamamlanacaktır.

              Hedef: Dinlenme ve eğlence yerleri, ilçe içme suyu, hayvan ahırları, çevre ve insan sağlığının korunması açısından, sağlık personeli eliyle, her ay denetlenecektir.

              Hedef: İlçe genelinde okul çağında bulunan bütün çocukların okullarla kaydı sağlanacak, fakir ailelerin çocukları tespit edilerek ihtiyaçları karşılanacak, zorunlu eğitim çağındaki bütün çocukların, özellikle kız çocuklarının, okullarla devamı izlenerek, devamsızlıkları önlenecektir.

              Hedef: Taşımalı eğitim sistemi kapsamında taşıma merkezlerindeki okullarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, uygun araçlarla ve güvenli şekilde taşınmaları sağlanacak; bu öğrencilerin uyum sorunu yaşamaması için rehberlik hizmeti verilecek; temiz, sağlıklı ve dengeli beslenmeleri sağlanacaktır.

              Hedef: Her eğitim öğretim yılında, ilçedeki işsizlere meslek kazandırmaya yönelik en az iki kursun açılması sağlanacaktır.

              Hedef: Başarılı olduğu halde ailelerinin fakirliği nedeniyle üniversitelere hazırlık olanağı bulunmayan lise öğrencilerinin, çeşitli hazırlık eğitimlerine katılması sağlanacaktır.

              Hedef: Hayvan aşıları, dönemleri içerisinde mutlaka tamamlanacaktır. Aşısız ve sağlık raporu olmayan hayvanların kesilmesi ve ilçe dışına nakledilmesi önlenecektir.

              Hedef: Yeni tarımsal ürün ve tekniklerin yaygınlaştırılması için her yıl, özendirme amaçlı en az bir ürün ekimi yaptırılması ve bir tarımsal teknik uygulaması çiftçilere tanıtılacaktır.

              Hedef: Her yıl hasat döneminde tarlalar kontrol edilerek kuraklık veya tohum ihtiyacını gerektirecek bir durumun olup olmadığı, tarlalar biçilmeden önce ve yerinde tespit edilecektir.

              Stratejik Amaç 2: Vatandaşların kamu hizmetlerine kolayca ulaşmasını engelleyen, çalışma ortamlarının düzenlenmesinden kaynaklanan sorunların kaldırılması amaçlanmaktadır.

              Hedef: Hükümet konağında ve kamu binalarında, yerleşim düzeninden kaynaklanan engeller bir ay içerisinde kaldırılacaktır.

              Stratejik Amaç 3: İş yürütüm ve sunum sistemi basitleştirilerek, vatandaşların rahatı ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden biçimlendirilecektir.

              Hedef: Evrak döngüsü azaltılacak, gereksiz bürokratik formaliteler kaldırılacaktır.

              Hedef: Vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını ilçe kaymakamına ve diğer yöneticilere aktarabilmeleri ve ihtiyaçların yerinde görülebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

              Hedef: Başvurular kolaylaştırılacak iş sunum yöntemleri basitleştirilecek, vatandaşların yasal zorunluluk olmadıkça bütün işlerini ilçedeki kurumlarda bitirmesi sağlanacak, gereksiz zaman ve para harcanması önlenecektir.

              Stratejik Amaç 4: Kamu personelinin vatandaşların beyanlarına; vatandaşların da kamu kurumlarının hukuk ve adalet çerçevesinde çalıştığına inanması ve karşılıklı güvenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

              Hedef: Vatandaşların, işlerinin görülmesinde beyanları esas alınarak, yasal olarak istenmesi gereken belgeler varsa, bunlardan başka belge istenmeyecektir.

              Hedef: Vatandaşların çekinmeden ve bir aracıya gereksinim duymadan kamu kurumlarına başvurması sağlanacaktır.

              Stratejik Amaç 5: Çalışanların performansının sürekli geliştirilmesi, eğitiminin ve motivasyonunun arttırılması, yeteneklerinin yönetime ve hizmetlere yansıtılması, personelin değerlendirilmesinde ve üst yönetimle her türlü ilişkisinde performans ve gayretinin göz önünde bulundurulması amaçlanmaktadır.

              Hedef: Çalışanların, vatandaş odaklı kamu yönetimi kültürü anlayışını öğrenmeleri ve sürekli davranışlar haline getirmeleri amacıyla düzenli eğitimler planlanacak ve uygulanacaktır.

              Hedef: Çalışanlar arasında, anlamlı bir rekabet ortamı yaratılarak, performansları geliştirilecek, motivasyonları arttırılacaktır.

              Hedef: Çalışanların moral- motivasyonunu yükseltici faaliyetler yapılacaktır.

              Hedef: Performans denetimi yapılacaktır.

              Stratejik Amaç 6: Karar alma ve uygulama süreçleri katılıma açık hale getirilerek, gereksiz gizlilik ortadan kaldırılacak; şeffaflık ve açıklık sağlanacaktır.

              Hedef: Yönetişim sağlanacaktır.

             6.1.2. Hedeflere İlişkin Performans Göstergeleri

              Planda, özellikleri, sorumluları, süresi açıkça belirtilen hedeflerin ne ölçüde gerçekleştirildiği, uygulamaya yönelik strateji ve hedeflerin hangi oranda hayata geçirildiğini ölçmeye yönelik performans göstergeleri, bakanlıkların ulusal düzeyde belirledikleri göstergelerle uyumlu biçimde ve ilke olarak her bir hedef için mutlaka en az birer girdi, çıktı, verimlilik, etkililik ve kalite göstergesi olmak üzere belirlenerek, performans denetim raporları hazırlanacaktır. Denetimlerde bu raporlar esas alınacaktır.

              Performansı düşük olarak değerlendirilen kurumlarda, bunun nedenini anlamaya yönelik değerlendirmeler yapılarak; hizmet içi eğitim, motivasyon çalışmaları için kaynak gereksinimi belirlenecek ve giderilecektir.

              Performansa dayalı denetimin öncelikli amacı personeli cezalandırmak veya ödüllendirmek değil; artan performansa bağlı daha iyi kamu hizmeti sunabilmektir.

7.1. MALİYETLENDİRME

 • Kamu hizmetlerinin yerinde ve  zamanında, kaliteli, uygun nitelik ve çoklukta sunulabilmesinde en önemli unsur personeldir. Kamu personelinden en iyi şekilde yararlanabilmek amacıyla, işe gelmeme, sürekli izin kullanma, sağlık raporu alarak işe gelmeme, çalışma saatlerine uymama, çalışma saatleri içinde geçici ayrılmalar, ziyaretçi kabul etme, ziyaretlere gitme, verilen işi zamanında bitirmeme gibi nedenlerden kaynaklanan kayıplara en aza indirilecektir.

 • Resmi hizmete ayrılmış her türlü binek araçların kullanılmasında tasarruf ilkesine uyulacaktır.

 • Kamu hizmetlerinin kullanılmasına ayrılmış araç ve tüketim malzemelerinin kamu görevlileri ve vatandaşlar tarafından kişisel amaçlarla kullanımına izin verilmeyecektir.

 • Kamu kurumlarının genel ısıtma sistemine ek olarak çalışma alanlarında elektrik sobası kullanılmayacak, elektrik ve su tüketiminde son üç yılın ortalamasına göre bulunan tüketim miktarları aşılmayacaktır.

 • Elektronik devlet uygulamaları çerçevesinde tüm bilgisayarlara internet bağlantısı mevcut olup, memurlar bu konuda duyarlı olacak ve interneti amacı dışında kullanmayacaklardır.

 • Alım, satım, yaptırma ve kiralamalarda, Kamu İhale Yasası ve yönetmeliklerde gösterilen kurallara uyulmakla birlikte, özellikle rekabetin ve uygun fiyatın sağlanması için önlemler alınacaktır.

   

  8.1. STRATEJİK PLAN UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME ÇERÇEVESİ

              Bu bölümde, stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşmak için uygulanacak stratejiler ve bu  stratejilerin gerektirdiği faaliyet ve projeler ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Temel stratejiler  şunlardır: Bürokrasiyi azaltma stratejileri, yönetişimin geliştirilmesi ve açıklığın sağlanması stratejileri, sürekli eğitim ve motivasyon stratejileridir.

             8.1.1. Stratejik Planın Uygulanması

 • Bürokrasiyi Azaltma ve Kalite Stratejileri

               Veri Tabanı Oluşturulması:  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alanlar, öğrenciler, sakatlar, yaşlılar, sosyal güvencesi olmayanlar, öğrenim çağında çocuğu olanlar, kimsesizler, başkalarının yardımıyla geçinenler, evsizler, sürekli hastalığı olanlar hakkında bir veri tabanı oluşturarak, bu bilgileri sürekli güncellemek yoluyla; tekrarlanması gereken sosyal ve ekonomik durum araştırmaları vatandaşlara yaptırılmayacaktır. Bu veri tabanı SYDV sekreterliği, mahalle muhtarlıkları ve okul müdürlüklerinin kayıtları ve yerinde yapılacak incelemelerle SYDV tarafından bir ay içinde hazırlanacak ve aynı kurum tarafından üç ayda bir gözden geçirilerek güncellenecektir.

              Elektronik Devlet Uygulamaları: Vatandaşların en çok zaman, para ve emek harcadıkları SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı kurumlarından ve çeşitli vergi dairelerinden istenen bilgilerin sağlanmasında, vatandaşları bu kurumlara göndererek, resmi yazıyla bilgi istenmesi uygulamasına son verilmiştir. Resmi kurumların web sitelerinden kaymakamlık (SYDV) görevlilerince yapılan sorgulamalar sonucunda elde edilen bilgiler yeterli kabul edilmektedir. SYDV’ da kurulu bulunan bilgisayarlar bu iş için kullanılmaktadır.

                Vatandaş Rehberi Hazırlama: Planın iç analiz bölümünde belirtilen ve vatandaşların resmi kurumlarda en çok yaptıkları işlemler için, gereksiz evrak hazırlamak, yanlış yerlere başvurarak zaman kaybına neden olmak, iş takipçilerine gereksinim duymak gibi olumsuzlukları önlemek amacıyla; başvuru aşamasından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte, başvurulacak kurum, istenilen belgeler, işin aşamaları, ne kadar sürede sonuçlanacağı gibi bilgileri içeren bir kılavuz hazırlanarak; tüm kurumların görünen bir yerine asılarak vatandaşların ulaşımları sağlanacaktır. Bu kılavuz her kurum tarafından hazırlanarak vatandaşların kolayca görebileceği yerlere asılacaktır.

            İş Basitleştirme: Planda analizi yapılan bütün işlerin akış şeması, ilgili kurumlarca kendi içlerinde yapacakları çalışmalarla gözden geçirilerek, yasadan kaynaklanan zorunlu aşamalar dışında; zaman içerisinde, başvuruların azalmasını sağlamayı, kamu görevlilerinin daha fazla güvende olmak istemelerini, kişilerin uzun işlemlerden bıkarak vazgeçmesini ve iş yükünün artmasını sağlayan bütün aşamalar belirlenerek kaldırılacaktır.

            Bu şekilde basitleştirilen işler için standart başvuru formları hazırlanacaktır. Her iş için basitleştirilmiş süreci adım adım izleyen, işin bitirilme süresini, ilgili kurum ve kişinin isim ve telefon numaralarını da içeren bu formlar dışında, kurumlar başka evrak istemeyecektir. 

            Kurumları iç işleyişi ve kamu görevlileri bakımından da benzer şekilde, yürütülen bütün iş ve işlemlerle ilgili süreçler gözden geçirilerek, gereksiz işlemler elenecek, iş akışı asitleştirilecek, iş tanımları her personelin işini aksatmadan yapmasını sağlayacak açıklıkta ve ayrıntıda yapılacaktır. Hangi işlerin, nasıl ve ne kadar sürede yapılacağı ayrıntılı olarak görev ve çalışma yönergeleriyle belirlenip personele bildirilecektir.

            Bu çalışmalar, planın kapsamında bulunan kurumlarda hemen başlayarak bir ay içinde sonuçlandırılacaktır. Bu konuda hazırlanan raporlar aylık toplantılarda değerlendirilerek son şekli verilecektir.

            Vatandaş Hizmet Temsilcileri: Kamu binalarının girişinde, vatandaşların işleriyle ilgili olarak ilk bilgileri alabileceği ve yönlendirileceği hizmet masaları kurulacaktır. Bu birimde eğitimli, iletişim ve temsil yeteneği olan kamu görevlileri vatandaş hizmet temsilcisi olarak görevlendirilecektir. Vatandaş hizmet temsilcileri, vatandaşların karşılanması, başvurularının alınması, izlenecek yolun anlatılması, ilgili memurla doğrudan haberleşme; anında çözülemeyecek başvurularda, işin aşamaları, bitiş zamanı gibi konularda vatandaşa yardımcı olacaktır.

            Birden çok kurumda sonuçlandırılması gereken başvurularda, vatandaşların adres arama, kurumlarda memurlara yapılacak işler hakkında bilgi sorma, kamu görevlilerinin işlerini rastgele bölerek araya girmeleri gibi verimliliği engelleyen durumlardan kaçınmak için, vatandaş hizmet temsilcileri bu tür başvuruları alarak, kendisi sonuçlandıracak ve belirtilen zamanda sonuçları vatandaşlara ulaştıracaktır.

            Yöneticilere Ulaşma Engellerinin Kaldırılması: İlçede hiçbir müdürlükte, özel kalem benzeri yapılanmalara gidilmeyecek, süregelen yapılanmalar derhal kaldırılacaktır. Yasal olarak da, ilçede hiçbir ilçe müdürünün, özel kalem birimi açma yetkisi yoktur. Bu bürolar, vatandaşların ve kurum personelin üst yöneticiye ulaşmasını önlemektedir. Personelin çalıştığı birimlerden ayrılarak buralarda çalıştırılması hizmetleri aksatmaktadır. Gelen vatandaşların karşılanması ve yönlendirilmesi vatandaş hizmet temsilcileri tarafından yapılacaktır.

            Kurum Eylem Planları: Stratejik planda yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi, kamu kurumlarındaki personel ve kaynakların kullanılması ile yapacakları faaliyetlere bağlıdır. Bu nedenle kurumlar, başta kalkınma planları, yıllık programlar, bakanlıkların stratejik planları ve ilçe stratejik planı düzeni içerisinde, belirli hizmetleri yürütecek, düzenlemeler yapacaktır. Kurumların gerçekleştirecekleri faaliyetler için ileriye dönük olarak eylem planı yapmaları zorunludur. Bu planlama yalnızca bir zaman planlaması olmayıp aynı anda kaynakların da planlanmasını gerektirir. Bu çabalar, hizmetlerin zamanında, yerinde, tatmin edici nitelikte     (kaliteli ) sunulmasını sağlayacaktır. Bütün kurumlar bu planlamayı, kaymakamlık eylem planına göre, yılbaşında aylar itibariyle yapacaktır.

            Kurumlar Arası İşbirliği:  Bütün kamu kaynaklarının ( personel, araç, bina, makine, bütçe vb.) bütün kamu hizmetlerine tahsisi esastır. Kaynaklar arasında uyumlaştırma yapılarak, bazı kurumlarda kullanılmayan kaynaklar varken, kaynak yetersizliği nedeniyle hizmetlerin aksaması önlenecektir. Bu tür bir çaba aynı zamanda, hizmet kalitesinde bir ortalama standart sağlanmasına, kurumların hizmetlere ilçe düzeyinde bakabilmelerine olanak tanıyacaktır.

            Yetki Devri: Yetkinin, işi yapan ve sorunların çözümüne en yakın birimlere aktarılması temel ilke olacaktır. Yapılacak düzenlemelerle, fonksiyonsuz havale işlemleri tamamen kaldırılacak, üst yöneticiler sadece önemli konuları içeren evrakı havale edecek ve imzalayacaktır.

 • Yönetişimin Geliştirilmesi ve Açıklık Stratejileri

              Toplantıların Açıklığının ve Katılımın Sağlanması: Kurumların gerçekleştirecekleri bütün toplantıların, yasal gizlilik özelliği bulunmadıkça, halka açık olarak yapılması için kurum yöneticileri, toplantılar hakkında belediye yayın sistemi ve yerel radyo aracılıyla halka bilgi verecektir. Kurumların kendi iç işleyişiyle ilgili olan toplantılar bu uygulamaların dışında tutulur. Toplantılar, halkın rahatlıkla gelebileceği yerlerde yapılacaktır. Toplantının düzenlenme biçiminde halkın oturabileceği, söz alıp konuşabileceği olanaklar sunulur. Toplantı sonuçları ve alınan kararlar benzer yollarla halka duyulur ve çoğaltılarak dağıtılabilir. Toplantının düzenlenmesinden sorumlu olan kuruluş, bu işlemlerden de sorumludur.

            Toplumu yakından ilgilendiren kararların alınmasında, kamu hizmetlerinin planlanmasında ve yürütülmesi sırasında, sivil toplum kuruluşlarının, mahalle muhtarlarının, yerel yönetimlerin ve konusuna göre ilgili tüm kamusal ve sivil örgütlerin, özel şirketlerin ve ilgili kişilerin temsil edildiği, görüşlerinin alınabildiği ve inisiyatif kullanmalarına olanak sağlayan bir yapılanmaya gidilmesi gereklidir. İlçe müdürleri, ilçe kaymakamıyla eşgüdüm içinde, bu çalışma biçimini uygulamak zorundadır.

            Özellikle ihaleler gibi akçalı konularda, duyuruların mutlaka en gelişmiş araçlarla yapılması, yasal kısıtlamalar olmadığı durumlarda mutlaka herkesin girebileceği ve izleme olanağı olan yerlerde toplantı yapılması sağlanmalıdır.

            Bilgi Alma Hakkının Kullandırılması: Bilgi alma hakkının düzenleyen yasanın vatandaşlara tanıdığı haklar, bütün kamu kurumları tarafından en geniş anlamıyla yorumlanarak uygulanacaktır. Yasayla belirlenen gizli konular dışında, kamu hizmeti alanlarıyla ilgili olarak istenen bilgi ve belgeler en geç on beş gün içinde vatandaşlara verilecektir.

 • Sürekli Eğitim ve Motivasyon Stratejileri

              Hizmet İçi Eğitim Programları: Hizmet içi eğitim programları, personelin bilgi ve becerisini geliştirerek, işini daha iyi yapması böylece daha kaliteli hizmet sunması için gereklidir. Bu programlar aynı zamanda, çalışanlarda, değer verilmek, hatırlanmak, dikkate alınmak gibi duygular uyandırması;  sertifika,  eğitime katılanlara bazı özel görevler verilmesi veya yükseltilmesi gibi uygulamalar motivasyonun arttırılmasına yardımcı olur.

            İlçe müdürleri, sürekli gözlem ve görüşmelerle, kendilerinin ve kurum çalışanlarının eğitim gereksinimlerini saptayacaktır. Bu gereksinimler, kurum mevzuatı, yazışma ve dosyalama teknikleri, yeni gelişmeler ve yenilikler, bilgisayar ve internet kullanımı gibi bilgi ve beceriye dönük her alanda belirlenebilir. Eğitim gereksinimlerine göre, öğretici, bina, eğitim araçları vb. kaynaklar, kurumlar arası işbirliği ile sağlanarak eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. Eğitimin, iyi kamu hizmeti için zorunluluğu ve önemi her zaman göz önünde bulundurularak, sürekli, kaliteli, ciddi ve yeterli eğitimin verilmesi sağlanmalıdır.

            Bütün hizmet içi eğitim programlarında; vatandaş odaklı yönetim anlayışı, bu yönetim tarzının gerektirdiği kurumsal ve kişisel özellikler, bu planda yer alan temel ilke ve değerler, amaçlar ve hedefler ile performans ölçütleri yer almalıdır.

            Muhtarlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri, yerel yönetim personeli için gereksinimlerine göre eğitim programları düzenlenebilir.

            Gezi ve İncelemeler: Yönetimin geliştirilmesi ve vatandaş odaklı yönetim kültürünü yerleştirmiş kurumlar araştırılarak, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra bu kurumlara inceleme gezileri düzenlenmesi planlanacaktır. Aynı amaçlarla, üniversiteler, enstitüler gibi kurumlarca düzenlenen seminer, kurs vb. programlara personelin gönderilmesi sağlanacaktır.

 

8.1.2. Stratejik Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

            İzleme, stratejik planda ortaya konulan hedeflere ilişkin gerçekleşmelerin sistematik olarak izlenmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının stratejik amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlık ve uygunluğunun analizidir.

             Toplam kalite yönetimi uygulamaları, vatandaşları ve çalışanları birlikte düşünerek, hizmetlerin üretiminde ve sunumunda bütün tarafların mutluluğunu esas alan ve kaliteyi sağlamayı amaçlayan uygulamalardır.

             İlçe uygulama komitesi ve danışma kurulu, ayda en az bir kez toplanarak, plangerçekleşmelerini, zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından izler ve raporlar. Kuruluşun iç kapasitesinde ve dış çevre şartlarında değişiklik yokken (plandaki iç ve dış analiz şartları sabitken ), stratejiler ve faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşiyorsa; planın uygulanmasına devam edilir. Stratejiler ve faaliyetler gerçekleştirilemiyorsa, beklenenden geri kalınıyorsa, beklenmeyen ve öngörülmeyen sonuçlarla karşılaşılıyorsa, plan gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır. Kurulların sekretarya işleri yazı işleri müdürü tarafından yerine getirilir. Alınan kararlar ve sonuçlar raporlanarak, İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

            Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi 

            Vatandaş memnuniyetin belirli aralıkla  ölçülmesi ve değerlendirilmesi, planın uygulanmasında yol gösterici olacaktır. Bu amaçla şu uygulamaların yapılması uygun görülmüştür:

.       İlçe Danışma Kurulu toplantıları düzenli olarak yapılacak, sonuçları sistematik biçimde değerlendirilecektir.

.      Vatandaşların sıklıkla uğradığı, nüfus müdürlüğü, tarım müdürlüğü, belediye, hükümet binası gibi yerlere ve ilçenin belirli noktalarına dilek ve şikayet kutuları yerleştirilerek; her ay, ilçe uygulama komitesi toplantısından önce açılarak, toplantıda değerlendirilmesi sağlanacaktır.

.       Vatandaşların doğrudan ilçe kaymakamına dilek ve şikâyetlerini ulaştırabilmesi için her gün, saat 10 - 11  arasında görüş saati uygulaması yapılacaktır. Ayrıca bu amaca dönük olarak belirli mahalle ziyaretleri yapılacaktır. 

.       Dilekçe ve bilgi edinme hakkının kullanılmasına yönelik talepler yakından izlenerek, dilekçelerin ve bilgi istenilen konuların analizi yapılacaktır.

.       Plan çerçevesinde amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığının tespiti için belirli vatandaş grupları arasında  gözlem yapılacaktır.

            Bu plan, kamu kurumlarına duyurulduktan sonra inceleme, hazırlık ve eşgüdüm aşamalarının tamamlanmasıyla birlikte uygulamaya konulacaktır. Plan, geliştirilerek sürekli uygulanacaktır.


  

                                                            
                                                                        

T.C. Çandır Kaymakamlığı Resmi Web Sitesi
Telefon : 0354 716 2000 Faks : 0354 716 2002