Saygıdeğer Çandır’lılar,
            Değerli Çalışma Arkadaşlarım,
 
2018 yılının, Türkiye, dünya ve insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesi, tüm insanlığın büyük ümitler beslediği, yeni bir dönemin başlangıcı olan bu günlerin, geride bırakılan dönemin muhasebesi ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını, Dünyamızın dört bir yanında devam etmekte olan savaştan, terör ve şiddetten, açlıktan, yoksulluktan insanlığın kurtulması; sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimizdir.
Yeni bir yıl, yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Çandır’lı vatandaşlarımızın ve her derecedeki kamu görevlisi arkadaşlarımın   yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, yeni umutlarla karşıladığımız 2018 yılının, ülkemiz, dünyamız ve tüm insanlık için, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesini dilerim."