Çandır Şahruh Bey Camii - Yozgat

 
 
                Çandır İlçe Merkezinde Boğazlıyan – Çandır yolunun sağında yer almaktadır. Dulkadiroğulları Beyliği’nin son büyük hükümdarı Alauddevle Bozkurd Bey’in (1479-1515) oğlu Şahruh Bey tarafından iki minareli olarak yaptırılmıştır. Şahruh Bey Mescidi’nden geriye sadece batıdaki minaresi kalmıştır.
 
                Mescidin yerine ise yeni bir cami yapılmıştır. Minare kare kaideli ve yuvarlak gövdelidir. Minarenin çatı hizasından yükselen kısmı, çok kısa bir gövdeye sahip olup şerefeye kadar olan kısmı tuğladır. Silme şeklindeki taş bilezikle yuvarlak kısa gövdeden iki sıra halinde silmeyle şerefe altlığına geçilmektedir. Şerefe korkulukları ve pabuçluk, çokgen düzgün kesme taştan örülmüştür. Yapı, diğer
 
                Dulkadiroğulları minarelerinde olduğu gibi oldukça kısadır. Minare, çokgen gövdeli petekten sonra, klasik konik külahla son bulmaktadır. 
 
Kaynak: -Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Arşiv -Yozgat Müze Müdürlüğü Arşiv